Så vallade vi till Orsa ski maraton

Loppet bjöd på alla väder. Regn, Sol och Snö. Vi hade i alla fall nöjda åkare med bra skidor.

Glid Fluor:
Start SGG
Rex HF11
Rex 245 pulver

Struktur:
Red Creek 2 mm rak hela skidan
Red Creek 1 mm rak bakom hälen

Fäste:
Toko grundklister (spray)
Rex blåklister 50% / Rex gold klister 50%
Holmenkoll violett special