Vasaloppet 2017

Glid
Tävlingsgrund
Rex HF21
Rex Tk-29

Fäste
Toko green
Star violett
Star red racing (ett lager i trampet)
Star top violett

Rill
Redcreek 0/-6

Struktur
De skidor vi slipade fick Lj02 struktur

Det verkar som att de flesta vi vallat åt haft superskidor och är extremt nöjda. Mycket bra glid jämfört med åkare runt omkring och fäste ända in i mål. Några åkare har upplevt att skidorna ”sög” på myrarna, med sämre glid den första delen  fram till Evertsberg. Efter Evertsberg har skidorna gått mycket bättre.

Att skidan ”suger” kan bero på många olika saker. På myrarna torkade snön ur och det blev mycket torr snö. Med facit i hand borde vi täckt burkvallan med en hårdare burk med tjära för att det skulle släppa lite bättre. Men, det finns åkare som det inte sugit för på myrarna och då tror jag att det är det enskilda skidparet som är viktigt. En del skidor går bra i föret som var och en del går sämre.