Så här vallade vi Halvvasan

Glid
Tävlingsgrund
Rex HF11
Rex Tk-50

Fäste
Rugg

Rill
Redcreek +5/-5
Redcreek 2mm rak bakom foten