Lediga platser till Tjejvasan och Öppet spår

Det finns fortfarande lediga platser för vallning till både Tjejvasan och Öppet spår.

Läs mer om öppet spår och bokning här
L
äs med om Tjejvasan och bokning här

Boka redan nu för vi vill gärna ha era skidor senast på Torsdag för att hinna valla.

Frågor? Ring Gustav direkt på 070-5217840.